Aktualności

Marek Drzewiecki

W dniu 13.04.2018 odbyły się uroczyste obchody 10 lecia LKF.
W uroczystościach uczestniczyli zaproszeni goście z Urzędu Miasta Lębork, Starostwa Powiatowego w Lęborku, Muzeum w Lęborku, 44 bazy lotnictwa Morskiego w Siemirowicach, dyrektor LCK oraz wielu innych znamienitych gości.
Przybyli również mieszkańcy miasta i członkowie Klubu.

Szef Klubu przypomniał jego historię oraz dokonania jego członków.
Uroczystości uświetnione były występami Zespołu "Silent Scream " z Lęborka ich aranżacją Autobiografii Perfectu oraz chór "Consonans" z Redy

 Zdjęcia z przebiegu uroczystości dostępne są w galerii LKF