Aktualności

Marek Drzewiecki

W dniu 22-06-2017 wybraliśmy się do rezerwatu Czarne Bagno niedaleko Żelazkowa.
Rezerwat został utworzony w roku 2006 w celu zachowania fragmentów rozległego torfowiska wysokiego typu bałtyckiego z występującymi na nim ekosystemami mszarnymi, wrzosowiskowymi, bagiennymi i leśnymi.
Naszym celem były zdjęcia makro rosiczki okrągłolistnej. Rośłina ta objęta jest ścisłą ochroną gatunkową. Do rezerwatu zostałą przywrócona dzięki rozmażaniu In Vitro oraz długotrwałym zabiegom pielęgnacyjnym pracowników Lasów Państwowych.
Ta niewielka, owadożerna, roślina jest tak przepiękna że nawet chordy much, komarów i innych owadów nie zniechęciły nas do jej fotografowania.
Cały czas mieliśmy na uwadze że teren po którym poruszamy się jest terenem chronionym a my - tylko gośćmi.
Efekty naszej pracy dostępne są w galerii.